Tarihteki En İyi Komutanlar

Yüzyıllardır insanların ayak bastığı her toprakta milyonlarca savaş meydana gelmektedir. Bu savaşların kimi zaferle, kimi mağlubiyetle sonuçlandı. Gerek savaşlarda bilfiil gösterdiği başarılarla gerek ise uygulanan stratejilerle tarihte pek çok komutan akıllara kazındı. İşte, Tarihteki en iyi komutanlar…

Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik de dünyaya gelmiş, 10 Kasım 1938 yılında hayata veda etmiş olsa da hala kalbimizde yaşamaktadır. Askeri ve diplomasi alanındaki başarıları ile kendisinden sonra gelen tüm siyasi liderlere pek çok yönden ışık tuttuğu ve yol gösterdiği bilinmektedir. Sahip olduğu milli ruhun başarılarında belki de en çok etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Fatih Sultan Mehmet

1432 yılında Edirne de dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet’in babası 2. Murat annesi ise Huma Hatundur. Bilfiil 25 sefere katıldığı bilinen Fatih, 1481 yılına kadar Osmanlı Devletini başarı ile yönetmiştir. Doğu Roma imparatorluğunu yok ederek İstanbul’u fethetmiş, Orta Çağı kapatarak, yeni çağı başlatmıştır.

Cengizhan

Moğol İmparatorluğu görevini üstlenen Cengizhan 1167 yılında dünyaya gelmiş ve 65 yıllık yaşamı boyunca hiç bir savaş kaybetmemiştir. Kendi ırkından çok Kıpçak Türk Kabileleri ve Sibirya Kabileleri ile Hazar Denizi ve Çin’in ortalarında kadar bir çok toprağı istila etmiş hatta tabiri caiz ise toprakları yerle bir ettiği bilinmektedir.

Büyük İskender

Tahta geçtiğinde daha 20 yaşında olduğu bilinen Büyük iskender dünya tarihinin ilk Fatihi olarak Milattan önce 356 yılında Yunanistan’ın Pella kentinde dünyaya geldi. Kendisinin dünyaya geliş amacının toprak fethetmek olduğunu ileri süren Büyük İskender’in Makedonya Sınırları içerisinde kurulan imparatorluğun topraklarının bir başının Balkan Yarımadasına sonun ise İndus Vadisine kadar genişlettiğini ve önüne çıkan her devleti yenilgiye uğrattığı bilinmektedir.

Timur

1336 yılında dünyaya gelen Timur, Timur devletinin kurucusu olduğu bilinip kazandığı zaferler sebebiyle doğuda bulunan Türk İslam Devletleri için Türk İslam Dünyasının lideri konumuna geldiği bilinmekte. Osmanlı Devleti İle de karşı karşıya gelen Timur, Ankara Savaşında Yıldırım Bayezid ile karşı karşıya gelmiş yine bu savaşta Osmanlı Devletini yenilgiye uğratarak Osmanlı Devletinin fetret devri yaşamasına neden olduğu bilinmekte.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Scroll to Top
Share to...